قیمت مواد شیمیایی

همه چیز درباره قیمت مواد شیمیایی

 
 

نمايشگاه مواد شیمیائی

فروشنده مواد شیمیائی

قیمت مواد شیمیایی

قیمت مواد شیمیایی

بوریک وبراکس ترک

بوریک وبراکس ترک

کلرهندAQUAFIT70%

کلرهندAQUAFIT70%

منتول اکالیپتوس

منتول اکالیپتوس

اسید فسفریک

اسید فسفریک

پلی اتیلن گلیکول PEG

پلی اتیلن گلیکول PEG

سدیم دی کلرو ایزوسیانورات

سدیم دی کلرو ایزوسیانورات

کربنات باریم

کربنات باریم

کربنات سدیم

کربنات سدیم

اسید سیتریک

اسید سیتریک

آمونیاک خشک |بی کربنات آمونیوم|

آمونیاک خشک |بی کربنات آمونیوم|

ایزو پروپیل الکل   45%و99%

ایزو پروپیل الکل 45%و99%

هگزامتافسفات سدیم |سدیم هگزا متا فسفات 68%

هگزامتافسفات سدیم |سدیم هگزا متا فسفات 68%

اسید استیک

اسید استیک

سیترات سدیم |تری سدیم سیترات|

سیترات سدیم |تری سدیم سیترات|

 پتاس یا پتاسیم هیدروکسید

پتاس یا پتاسیم هیدروکسید

گلیسیرین یا گلیسرول

گلیسیرین یا گلیسرول

کربنات پتاسیم

کربنات پتاسیم

تری سدیم فسفات صنعتی و خوراکی

تری سدیم فسفات صنعتی و خوراکی

نیتریت سدیم چینی

نیتریت سدیم چینی

سوربیتول  | سوربو|خوراکی وصنعتی|

سوربیتول | سوربو|خوراکی وصنعتی|

آریان شیمی

شرکت آبا شیمی

حدید فام صنعت ( بتن سخت - کفپوش اپوکسی - افزودنی های بتن )

کیمیا تهران اسید (مواد شیمیایی و اسید)

شرکت نوآوران صنعت صادق

شرکت آپلاید ساینس

مبتکران شیمی

چرب شیمی

شرکت مهندسی فام

شرکت پیرایش حرفه ای پرشیا

بوریک وبراکس ترک

منتول اکالیپتوس

اسید فسفریک

پلی اتیلن گلیکول PEG

کربنات باریم

کربنات سدیم

اسید سیتریک

آمونیاک خشک |بی کربنات آمونیوم|

ایزو پروپیل الکل 45%و99%

هگزامتافسفات سدیم |سدیم هگزا متا فسفات 68%