قیمت مواد شیمیایی

همه چیز درباره قیمت مواد شیمیایی

 
 

نمايشگاه مواد شیمیائی

فروشنده مواد شیمیائی

قیمت مواد شیمیایی

قیمت مواد شیمیایی

 تری سدیم فسفات

تری سدیم فسفات

 استون

استون

جوش شیرین |بی کربنات سدیم|

جوش شیرین |بی کربنات سدیم|

سوربات پتاسیم مرغوب چینی

سوربات پتاسیم مرغوب چینی

سوربیتول  | سوربو|خوراکی وصنعتی|

سوربیتول | سوربو|خوراکی وصنعتی|

منو پروپیلن گلیکول |خوراکی وصنعتی|

منو پروپیلن گلیکول |خوراکی وصنعتی|

گلیسیرین یا گلیسرول

گلیسیرین یا گلیسرول

آمونیاک خشک |بی کربنات آمونیوم|

آمونیاک خشک |بی کربنات آمونیوم|

اسید سیتریک

اسید سیتریک

نیتریت سدیم چینی

نیتریت سدیم چینی

تری سدیم فسفات صنعتی و خوراکی

تری سدیم فسفات صنعتی و خوراکی

سیترات سدیم |تری سدیم سیترات|

سیترات سدیم |تری سدیم سیترات|

اسید استیک

اسید استیک

هگزامتافسفات سدیم |سدیم هگزا متا فسفات 68%

هگزامتافسفات سدیم |سدیم هگزا متا فسفات 68%

ایزو پروپیل الکل   45%و99%

ایزو پروپیل الکل 45%و99%

کلرهندAQUAFIT70%

کلرهندAQUAFIT70%

کربنات باریم

کربنات باریم

اسید فسفریک

اسید فسفریک

بوریک وبراکس ترک

بوریک وبراکس ترک

دی کرومات پتاسیم

دی کرومات پتاسیم

آریان شیمی

شرکت آبا شیمی

حدید فام صنعت ( بتن سخت - کفپوش اپوکسی - افزودنی های بتن )

کیمیا تهران اسید (مواد شیمیایی و اسید)

شرکت نوآوران صنعت صادق

شرکت آپلاید ساینس

مبتکران شیمی

چرب شیمی

شرکت مهندسی فام

شرکت پیرایش حرفه ای پرشیا

تری سدیم فسفات

استون

جوش شیرین |بی کربنات سدیم|

سوربات پتاسیم مرغوب چینی

سوربیتول | سوربو|خوراکی وصنعتی|

منو پروپیلن گلیکول |خوراکی وصنعتی|

گلیسیرین یا گلیسرول

آمونیاک خشک |بی کربنات آمونیوم|

اسید سیتریک

نیتریت سدیم چینی