قیمت مواد شیمیایی

همه چیز درباره قیمت مواد شیمیایی

 
 

نمايشگاه مواد شیمیائی

فروشنده مواد شیمیائی

قیمت مواد شیمیایی

قیمت مواد شیمیایی

ایزو پروپیل الکل   45%و99%

ایزو پروپیل الکل 45%و99%

کربنات پتاسیم

کربنات پتاسیم

 پتاس یا پتاسیم هیدروکسید

پتاس یا پتاسیم هیدروکسید

گلیسیرین یا گلیسرول

گلیسیرین یا گلیسرول

سیترات سدیم |تری سدیم سیترات|

سیترات سدیم |تری سدیم سیترات|

سدیم دی کلرو ایزوسیانورات

سدیم دی کلرو ایزوسیانورات

پلی اتیلن گلیکول PEG

پلی اتیلن گلیکول PEG

بنزوات سدیم |سدیم بنزوات چینی

بنزوات سدیم |سدیم بنزوات چینی

پرمنگنات پتاسیم

پرمنگنات پتاسیم

اسید استیک

اسید استیک

کربنات باریم

کربنات باریم

آمونیاک خشک |بی کربنات آمونیوم|

آمونیاک خشک |بی کربنات آمونیوم|

اسید سیتریک

اسید سیتریک

 استون

استون

منو پروپیلن گلیکول |خوراکی وصنعتی|

منو پروپیلن گلیکول |خوراکی وصنعتی|

اسید فسفریک

اسید فسفریک

نیتریت سدیم چینی

نیتریت سدیم چینی

جوش شیرین |بی کربنات سدیم|

جوش شیرین |بی کربنات سدیم|

دی کرومات پتاسیم | اسید کرومیک

دی کرومات پتاسیم | اسید کرومیک

سوربات پتاسیم مرغوب چینی

سوربات پتاسیم مرغوب چینی

آریان شیمی

شرکت آبا شیمی

حدید فام صنعت ( بتن سخت - کفپوش اپوکسی - افزودنی های بتن )

کیمیا تهران اسید (مواد شیمیایی و اسید)

شرکت نوآوران صنعت صادق

شرکت آپلاید ساینس

مبتکران شیمی

چرب شیمی

شرکت مهندسی فام

شرکت پیرایش حرفه ای پرشیا

ایزو پروپیل الکل 45%و99%

کربنات پتاسیم

پتاس یا پتاسیم هیدروکسید

گلیسیرین یا گلیسرول

سیترات سدیم |تری سدیم سیترات|

پلی اتیلن گلیکول PEG

بنزوات سدیم |سدیم بنزوات چینی

اسید استیک

کربنات باریم

آمونیاک خشک |بی کربنات آمونیوم|