قیمت مواد شیمیایی

همه چیز درباره قیمت مواد شیمیایی

 
 

نمايشگاه مواد شیمیائی

فروشنده مواد شیمیائی

قیمت مواد شیمیایی

قیمت مواد شیمیایی

FAM SHUT- P پودر زودگیر ملات و بتن

FAM SHUT- P پودر زودگیر ملات و بتن

تولید رنگ های اپوکسی کف

تولید رنگ های اپوکسی کف

ایزو پروپیل الکل   45%و99%

ایزو پروپیل الکل 45%و99%

منو پروپیلن گلیکول |خوراکی وصنعتی|

منو پروپیلن گلیکول |خوراکی وصنعتی|

کربنات سدیم

کربنات سدیم

آمونیاک خشک |بی کربنات آمونیوم|

آمونیاک خشک |بی کربنات آمونیوم|

گلیسیرین یا گلیسرول

گلیسیرین یا گلیسرول

اسید استیک

اسید استیک

سوربیتول  | سوربو|خوراکی وصنعتی|

سوربیتول | سوربو|خوراکی وصنعتی|

 تری سدیم فسفات

تری سدیم فسفات

 پتاس یا پتاسیم هیدروکسید

پتاس یا پتاسیم هیدروکسید

نیتریت سدیم چینی

نیتریت سدیم چینی

کربنات پتاسیم

کربنات پتاسیم

اسید سیتریک

اسید سیتریک

بی کربنات آمونیوم |آمونیاک خشک

بی کربنات آمونیوم |آمونیاک خشک

هگزامتافسفات سدیم |سدیم هگزا متا فسفات 68%

هگزامتافسفات سدیم |سدیم هگزا متا فسفات 68%

کلرژاپن70% starchlon

کلرژاپن70% starchlon

سوربات پتاسیم مرغوب چینی

سوربات پتاسیم مرغوب چینی

پرمنگنات پتاسیم

پرمنگنات پتاسیم

جوش شیرین |بی کربنات سدیم|

جوش شیرین |بی کربنات سدیم|

حدید فام صنعت ( بتن سخت - کفپوش اپوکسی - افزودنی های بتن )

آریان شیمی

کیمیا تهران اسید (مواد شیمیایی و اسید)

شرکت آبا شیمی

شرکت نوآوران صنعت صادق

شرکت آپلاید ساینس

مبتکران شیمی

چرب شیمی

شرکت مهندسی فام

شرکت پیرایش حرفه ای پرشیا

FAM SHUT- P پودر زودگیر ملات و بتن

تولید رنگ های اپوکسی کف

ایزو پروپیل الکل 45%و99%

منو پروپیلن گلیکول |خوراکی وصنعتی|

کربنات سدیم

آمونیاک خشک |بی کربنات آمونیوم|

گلیسیرین یا گلیسرول

اسید استیک

سوربیتول | سوربو|خوراکی وصنعتی|

تری سدیم فسفات