قیمت مواد شیمیایی

همه چیز درباره قیمت مواد شیمیایی

 
 

نمايشگاه مواد شیمیائی

فروشنده مواد شیمیائی

قیمت مواد شیمیایی

قیمت مواد شیمیایی

اسید سیتریک

اسید سیتریک

آمونیاک خشک |بی کربنات آمونیوم|

آمونیاک خشک |بی کربنات آمونیوم|

ایزو پروپیل الکل   45%و99%

ایزو پروپیل الکل 45%و99%

هگزامتافسفات سدیم |سدیم هگزا متا فسفات 68%

هگزامتافسفات سدیم |سدیم هگزا متا فسفات 68%

نیتریت سدیم چینی

نیتریت سدیم چینی

اسید استیک

اسید استیک

سیترات سدیم |تری سدیم سیترات|

سیترات سدیم |تری سدیم سیترات|

گلیسیرین یا گلیسرول

گلیسیرین یا گلیسرول

 پتاس یا پتاسیم هیدروکسید

پتاس یا پتاسیم هیدروکسید

کربنات پتاسیم

کربنات پتاسیم

سوربیتول  | سوربو|خوراکی وصنعتی|

سوربیتول | سوربو|خوراکی وصنعتی|

منو پروپیلن گلیکول |خوراکی وصنعتی|

منو پروپیلن گلیکول |خوراکی وصنعتی|

سوربات پتاسیم مرغوب چینی

سوربات پتاسیم مرغوب چینی

پرمنگنات پتاسیم

پرمنگنات پتاسیم

جوش شیرین |بی کربنات سدیم|

جوش شیرین |بی کربنات سدیم|

دی کرومات پتاسیم

دی کرومات پتاسیم

کلرژاپن70% starchlon

کلرژاپن70% starchlon

کربنات سدیم سبک وسنگین

کربنات سدیم سبک وسنگین

بنزوات سدیم |سدیم بنزوات چینی

بنزوات سدیم |سدیم بنزوات چینی

اسید استئاریک | استئاریک اسید |اسید استاریک

اسید استئاریک | استئاریک اسید |اسید استاریک

آریان شیمی

شرکت آبا شیمی

حدید فام صنعت ( بتن سخت - کفپوش اپوکسی - افزودنی های بتن )

کیمیا تهران اسید (مواد شیمیایی و اسید)

شرکت نوآوران صنعت صادق

شرکت آپلاید ساینس

مبتکران شیمی

چرب شیمی

شرکت مهندسی فام

شرکت پیرایش حرفه ای پرشیا

اسید سیتریک

آمونیاک خشک |بی کربنات آمونیوم|

ایزو پروپیل الکل 45%و99%

هگزامتافسفات سدیم |سدیم هگزا متا فسفات 68%

نیتریت سدیم چینی

اسید استیک

سیترات سدیم |تری سدیم سیترات|

گلیسیرین یا گلیسرول

پتاس یا پتاسیم هیدروکسید

کربنات پتاسیم