قیمت مواد شیمیایی

همه چیز درباره قیمت مواد شیمیایی

 
 

نمايشگاه مواد شیمیائی

فروشنده مواد شیمیائی

قیمت مواد شیمیایی

قیمت مواد شیمیایی

 تری سدیم فسفات

تری سدیم فسفات

کربنات پتاسیم

کربنات پتاسیم

سوربیتول  | سوربو|خوراکی وصنعتی|

سوربیتول | سوربو|خوراکی وصنعتی|

اسید استیک

اسید استیک

آمونیاک خشک |بی کربنات آمونیوم|

آمونیاک خشک |بی کربنات آمونیوم|

کربنات سدیم سبک وسنگین

کربنات سدیم سبک وسنگین

ایزو پروپیل الکل   45%و99%

ایزو پروپیل الکل 45%و99%

اسید فسفریک

اسید فسفریک

منو پروپیلن گلیکول |خوراکی وصنعتی|

منو پروپیلن گلیکول |خوراکی وصنعتی|

اسید استئاریک | استئاریک اسید |اسید استاریک

اسید استئاریک | استئاریک اسید |اسید استاریک

اسید پیروفسفات سدیم

اسید پیروفسفات سدیم

اسید سیتریک

اسید سیتریک

کلرهندAQUAFIT70%

کلرهندAQUAFIT70%

سیترات سدیم |تری سدیم سیترات|

سیترات سدیم |تری سدیم سیترات|

گلیسیرین یا گلیسرول

گلیسیرین یا گلیسرول

 پتاس یا پتاسیم هیدروکسید

پتاس یا پتاسیم هیدروکسید

بی کربنات آمونیوم |آمونیاک خشک

بی کربنات آمونیوم |آمونیاک خشک

هگزامتافسفات سدیم |سدیم هگزا متا فسفات 68%

هگزامتافسفات سدیم |سدیم هگزا متا فسفات 68%

نیتریت سدیم چینی

نیتریت سدیم چینی

جوش شیرین |بی کربنات سدیم|

جوش شیرین |بی کربنات سدیم|

آریان شیمی

شرکت آبا شیمی

حدید فام صنعت ( بتن سخت - کفپوش اپوکسی - افزودنی های بتن )

کیمیا تهران اسید (مواد شیمیایی و اسید)

شرکت نوآوران صنعت صادق

شرکت آپلاید ساینس

مبتکران شیمی

چرب شیمی

شرکت مهندسی فام

شرکت پیرایش حرفه ای پرشیا

تری سدیم فسفات

کربنات پتاسیم

سوربیتول | سوربو|خوراکی وصنعتی|

اسید استیک

آمونیاک خشک |بی کربنات آمونیوم|

کربنات سدیم سبک وسنگین

ایزو پروپیل الکل 45%و99%

اسید فسفریک

منو پروپیلن گلیکول |خوراکی وصنعتی|

اسید استئاریک | استئاریک اسید |اسید استاریک