قیمت مواد شیمیایی

همه چیز درباره قیمت مواد شیمیایی

 
 

نمايشگاه مواد شیمیائی

فروشنده مواد شیمیائی

قیمت مواد شیمیایی

قیمت مواد شیمیایی

دیسکلر | فروش دیسکلر | قیمت دیسکلر

دیسکلر | فروش دیسکلر | قیمت دیسکلر

دی اتانول آمین | Diethanolamine | قیمت فروش دی اتانول آمین

دی اتانول آمین | Diethanolamine | قیمت فروش دی اتانول آمین

کربوکسی متیل سلولز | CMC | فروش کربوکسی متیل سلولز | قیمت کربوکسی متیل سلولز

کربوکسی متیل سلولز | CMC | فروش کربوکسی متیل سلولز | قیمت کربوکسی متیل سلولز

اسید لاکتیک | لاکتیک اسید | قیمت فروش اسید لاکتیک

اسید لاکتیک | لاکتیک اسید | قیمت فروش اسید لاکتیک

مول  10 | صابون مول 10 | قیمت فروش مول 10

مول 10 | صابون مول 10 | قیمت فروش مول 10

تری سدیم فسفات| فروش تری سدیم فسفات | قیمت تری سدیم فسفات

تری سدیم فسفات| فروش تری سدیم فسفات | قیمت تری سدیم فسفات

کاغذ ph سنج | قیمت کاغذ تورنوسول | فروش کاغذ صافی

کاغذ ph سنج | قیمت کاغذ تورنوسول | فروش کاغذ صافی

چكمه ضد اسيد | چکمه مخصوص کارگاه | قیمت فروش چكمه ضد اسيد

چكمه ضد اسيد | چکمه مخصوص کارگاه | قیمت فروش چكمه ضد اسيد

اسید کلریدریک | فروش اسید کلریدریک | قیمت اسید کلریدریک

اسید کلریدریک | فروش اسید کلریدریک | قیمت اسید کلریدریک

گزانتان گام  | زانتان گام | گزانتانگام |مش 80و200|

گزانتان گام | زانتان گام | گزانتانگام |مش 80و200|

منو پروپیلن گلیکول |خوراکی وصنعتی|

منو پروپیلن گلیکول |خوراکی وصنعتی|

گلیسیرین یا گلیسرول

گلیسیرین یا گلیسرول

دکستروز خشک و آبدار

دکستروز خشک و آبدار

اسید فسفریک

اسید فسفریک

ایزو پروپیل الکل   45%و99%

ایزو پروپیل الکل 45%و99%

متیلن کلراید

متیلن کلراید

کربنات سدیم سبک وسنگین

کربنات سدیم سبک وسنگین

اسید استئاریک | استئاریک اسید |اسید استاریک

اسید استئاریک | استئاریک اسید |اسید استاریک

آسپارتام | آسه سولفام

آسپارتام | آسه سولفام

مالتو دکسترین

مالتو دکسترین

کیمیا تهران اسید (مواد شیمیایی و اسید)

آریان شیمی

حدید فام صنعت ( بتن سخت - کفپوش اپوکسی - افزودنی های بتن )

شرکت آبا شیمی

شرکت نوآوران صنعت صادق

شرکت آپلاید ساینس

مبتکران شیمی

چرب شیمی

شرکت مهندسی فام

شرکت پیرایش حرفه ای پرشیا

اسید لاکتیک | لاکتیک اسید | قیمت فروش اسید لاکتیک

تری سدیم فسفات| فروش تری سدیم فسفات | قیمت تری سدیم فسفات

کاغذ ph سنج | قیمت کاغذ تورنوسول | فروش کاغذ صافی

گزانتان گام | زانتان گام | گزانتانگام |مش 80و200|

منو پروپیلن گلیکول |خوراکی وصنعتی|

گلیسیرین یا گلیسرول

دکستروز خشک و آبدار

اسید فسفریک

ایزو پروپیل الکل 45%و99%

متیلن کلراید