قیمت مواد شیمیایی

همه چیز درباره قیمت مواد شیمیایی

 
 

نمايشگاه مواد شیمیائی

فروشنده مواد شیمیائی

قیمت مواد شیمیایی

قیمت مواد شیمیایی

دکستروز خشک و آبدار

دکستروز خشک و آبدار

اسید پیروفسفات سدیم

اسید پیروفسفات سدیم

کلر نای کلون

کلر نای کلون

SUPER PLAST – 40  فوق روان کننده  نرمال و کاهنده موثرآب بتن

SUPER PLAST – 40 فوق روان کننده نرمال و کاهنده موثرآب بتن

ایزو پروپیل الکل   45%و99%

ایزو پروپیل الکل 45%و99%

منو پروپیلن گلیکول |خوراکی وصنعتی|

منو پروپیلن گلیکول |خوراکی وصنعتی|

کربنات سدیم

کربنات سدیم

آمونیاک خشک |بی کربنات آمونیوم|

آمونیاک خشک |بی کربنات آمونیوم|

گلیسیرین یا گلیسرول

گلیسیرین یا گلیسرول

اسید استیک

اسید استیک

سوربیتول  | سوربو|خوراکی وصنعتی|

سوربیتول | سوربو|خوراکی وصنعتی|

 تری سدیم فسفات

تری سدیم فسفات

 پتاس یا پتاسیم هیدروکسید

پتاس یا پتاسیم هیدروکسید

نیتریت سدیم چینی

نیتریت سدیم چینی

کربنات پتاسیم

کربنات پتاسیم

اسید سیتریک

اسید سیتریک

بی کربنات آمونیوم |آمونیاک خشک

بی کربنات آمونیوم |آمونیاک خشک

هگزامتافسفات سدیم |سدیم هگزا متا فسفات 68%

هگزامتافسفات سدیم |سدیم هگزا متا فسفات 68%

کلرژاپن70% starchlon

کلرژاپن70% starchlon

سوربات پتاسیم مرغوب چینی

سوربات پتاسیم مرغوب چینی

آریان شیمی

شرکت آبا شیمی

حدید فام صنعت ( بتن سخت - کفپوش اپوکسی - افزودنی های بتن )

کیمیا تهران اسید (مواد شیمیایی و اسید)

شرکت نوآوران صنعت صادق

شرکت آپلاید ساینس

مبتکران شیمی

چرب شیمی

شرکت مهندسی فام

شرکت پیرایش حرفه ای پرشیا

دکستروز خشک و آبدار

اسید پیروفسفات سدیم

SUPER PLAST – 40 فوق روان کننده نرمال و کاهنده موثرآب بتن

ایزو پروپیل الکل 45%و99%

منو پروپیلن گلیکول |خوراکی وصنعتی|

کربنات سدیم

آمونیاک خشک |بی کربنات آمونیوم|

گلیسیرین یا گلیسرول

اسید استیک

سوربیتول | سوربو|خوراکی وصنعتی|